HomeOknaTermokamera

TERMOKAMERA

TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA - Termokamera zaznamenává intenzitu tepelného záření, ze kterého je při správném nastavení schopna stanovit povrchovou teplotu měřeného objektu. To předurčuje termokameru pro využití ve stavebnictví, kde je teplota jednou z nejdůležitějších veličin, neboť ovlivňuje naší (tepelnou) pohodu a finanční náklady na provoz stavby.

    

Částečně zateplený panelový dům (termosnímek) - Zateplený dům na září modře. U dalších dvou bloků je naopak poznat, že mají pouze plastová okna. Na zateplenou fasádu se zatím nedostalo.

 

Nejčastější využití termokamer ve stavebnictví je v těchto oblastech:

- tepelně technická problematika a kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému,
- systémy TZB (vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, elektroinstalace apod.),
- proudění v konstrukci a vzduchotěsnost obvodového pláště
- vlhkostní problematika
- problematika tvorby plísní
- tepelné mosty

Termokamery mohou být použity pro:

- kontrolu kvality a důslednosti provedení kontaktního zateplovacího systému (chybějící izolace, napojení a vazba izolantů KZS, spáry mezi izolanty, provedení kotvení),
- kontrolu povrchových teplot tepelných mostů a nejnižší (přípustné) vnitřní povrchové teploty,
- k lokalizaci míst, kde může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následnému vzniku plísní apod.
- V závislosti na typu závady jsou problémy odhalitelné buď v interiéru, nebo v exteriéru budovy: hodnocení a lokalizace tepelných mostů je snadnější z interiéru, zatímco řadu závad v instalaci kontaktního zateplovacího systému nejdeme v exteriéru.

Nabízíme Vám poradenství v oblasti termografie a nabízíme řadu odborných nezávislých služeb, které Vám ušetří čas i peníze!

- termovizní diagnostika 
- vypracování stavebního posudku
- vypracování znaleckého posudku


Ceník termovizních služeb:

                 
      Rodinné domy       Panelové domy       Průmyslové haly  
  Basic      

7  termosnímků

Cena 2 500,-

       

20  termosnímků

Cena 4 600,-

        

40  termosnímků

Cena 9 500,-

 
                 
  Economic  

15  termosnímků

Cena 3 600,-

 

30  termosnímků

Cena 6 900,-

 

50  termosnímků

Cena 11 800,-

 
                 
  Premium  

25  termosnímků

Cena 4 800,-

 

40  termosnímků

Cena 9 300,-

 

60  termosnímků

Cena 13 600,-

 
                 

Velmi rádi Vám vysvětlíme všechny Vaše dotazy na tel.čísle: +420 774 844 180

   

Nezávazná poptávka

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

Vyplněním a odeslání tohoto formuláře vyjadřuji společnosti KBS Lovosice s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s použitím kontaktních údajů pro obchodní a marketingové účely. Tyto údaje nebudou bez souhlasu objednatele poskytnuty třetí osobě. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním oznámení na adresu okna@kbslovo.cz nebo telefonicky na čísle 777 226 650. 

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany KBS Lovosice s.r.o., které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi KBS Lovosice s.r.o. a uživatelem. KBS Lovosice s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a KBS Lovosice s.r.o., nebo do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: okna@kbslovo.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

CAPTCHA
Go to top