Zateplovací systémy

Energeticky úsporné bydlení a rentabilní výstavba Nároky kladené na tepelně technické parametry obvodových konstrukcí se spolu s nárůstem cen energií stále zvyšují. Tento trend lze zaznamenat nejen u nově stavěných objektů, ale i u sanací a rekonstrukcí dříve postavených domů. Zateplení objektu je třeba řešit komplexně a zodpovědně – pomocí osvědčených systémů. Zateplovací systémy Baumit představují špičkovou kvalitu v evropském měřítku.

Přináší výhody uživatelům obytných prostor, ale i realizátorům staveb. V zimě brání úniku nákladného tepla, v létě pak přehřátí obvodových zdí objektu a vnitřních prostor. Tím šetří náklady na energii pro vytápění během chladných období roku a náklady na klimatizaci v letních měsících.

Trvalá ochrana objektu Zateplovací systém Baumit působí pro váš dům podobně jako ochranný štít. Různorodé stavební materiály stěn vedou teplo nežádoucím způsobem. Vznikají tak tepelné mosty a tím i rozdílné teploty na vnitřních stěnách. Rohy a hrany stěn jsou pak citlivé na tvorbu kondenzátu, který je živnou půdou pro zdraví škodlivé řasy a plísně.

Příjemné vnitřní klima Pro pohodu ve vnitřních prostorách je důležitá teplota stěn vnitřního prostoru. Zvýšením povrchové teploty stěn budete pociťovat příjemnější vnitřní klima. Rozdíl mezi teplotou vzduchu v interiéru a povrchu stěn by neměl činit více než 2–3 °C. Zateplovací systémy Baumit open Premium a Baumit open udržují obvodové stěny teplé a zajišťují tepelnou pohodu vašeho vnitřního prostoru.

Ochrana životního prostředí Zateplení objektu snižuje dlouhodobě vznik emisí CO2 a přispívá tak aktivně k ochraně životního prostředí pro další pokolení.

10 dobrých důvodů pro zateplovací systém Baumi

- Příjemné vnitřní klima v každou roční dobu
- Úspora nákladů energie na celý život
- Ochrana nosné konstrukce před prasklinami a poškozením vlivem životního prostředí
- Žádné tepelné mosty
- Ochrana před plísněmi
- Vstřícnost k životnímu prostředí snížením emisí CO2
- Úspora nákladů při provozu
- Zhodnocení Vašeho domu
- Dostatečný vnitřní prostor díky užším stěnám
- Dlouhodobá jistota certifikovaných systémů


Baumit open Premium

Pohodlí a útulnost domova Ať již stavíte novostavbu či dům rekonstruujete: Baumit open Premium je v každém případě to nejlepší řešení. Všechny jeho komponenty jsou difúzně otevřené a dovolují tím stěnám dýchat. To optimalizuje vnitřní klima, takže v zimě budete zažívat doma příjemné teplo a útulno, v létě pak osvěžující chlad.

Minimalizace nákladů na údržbu Baumit open Premium představuje v současné době tu nejlepší dostupnou variantu mezi zateplovacími systémy. Vyniká vysokou paropropustností všech vrstev zateplovacího systému, což přispívá k udržení mikroklimatu v interiéru. Baumit open Premium znamená perfektní souhru všech složek systému – optimální technologie kotvení, difúzně otevřených fasádních desek se špičkovými tepelně izolačními schopnostmi a inovativní povrchové úpravy NanoporTop. Baumit open Premium vytváří stabilní hodnoty pro desetiletí.

Zateplit tím nejlepším V systému Baumit open Premium mají fasádní desky Baumit open reflect pravidelnou síť otvorů, která zvýšenou měrou zajišťuje odchod vodních par z konstrukce. Díky obsahu nanočástic grafitu mají desky o 29 % lepší tepelně izolační vlastnosti než klasické polystyrenové fasádní desky.

Vysoce paropropustný  I  Zcela bez tepelných mostů  I  Se samočisticím účinkem


Baumit open

Zateplení, které dýchá! Zateplovací systém Baumit open je modifikací systému Baumit open Premium. Při odlišném použití systémových komponentů izolantu Baumit openTherm a povrchové úpravy Baumit openTop je Baumit open zateplovací systém s vynikajícími difúzními vlastnostmi. Baumit open se díky svým jedinečným vlastnostem hodí na novostavby i jako dodatečné zateplení na starší budovy.

  

 

 

  


Baumit Star

Zateplení bez kompromisu Vsaďte na jistotu. Se zateplovacím systémem Baumit Star budete investovat do bezstarostné budoucnosti. Zateplovací systém Baumit Star v sobě spojuje odbornou kompetenci a veškeré zkušenosti Baumit za celé období vývoje zateplovacích systémů.

Pro novostavby a rekonstrukce Baumit Star znamená spojení dokonalého zateplení, elegance a atraktivity obálky budovy. Baumit StarContact je vysoce ušlechtilá lepicí a stěrková hmota, jejíž vlastnosti několikanásobně přesahující zákonné normy a předpisy. Garantuje dlouhodobě funkční s polehlivý spoj mezi konstrukcí objektu a fasádou, a to při jakýchkoli teplotních výkyvech a povětrnostních podmínkách. Omítka Baumit SilikonTop se zase vyznačuje vysokou pružností a odolností proti vodě. Celý systém doplňuje důležitá složka, fasádní izolační deska z šedého polystyrénu Baumit StarTherm s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Špičkové tepelně izolační vlastnosti  I  Mimořádná bezpečnost a spolehlivost  I  Vhodný i pro bezhmoždinkové systémy


Baumit Pro

Ekonomicky optimální a dlouhodobě osvědčené zateplení Systém Baumit Pro spojuje dobré tepelně izolační vlastnosti s nejlepším vzájemným poměrem výkon – cena. Nabízí vyzkoušenou a spolehlivou kvalitu, ať na novostavbách či na rekonstruovaných budovách. Baumit Pro je ekonomicky optimálním řešením ochrany pláště budovy z hlediska nákladů.

Jednoduchost a univerzálnost Snadné a jednoduché zpracování lepicí a armovací hmoty ve spojení s omítkou Baumti GranoporTop umožňuje realizovat zářivé fasády v téměř neomezené paletě barev Baumit Life. A to rovněž ve velkých plochách, na kterých lze docílit harmonické působení celku, souměrně a s rovnoměrnou sytostí na každém místě fasády.

Vysoká kvalita a trvanlivost  I  Univerzálnost a jednoduchost  I  Dlouhodobě osvědčené řešení


Baumit Duo
Zateplení s ekonomickým řešením! Mnozí investoři se nechávají odrazovat zvýšenými náklady na efektivně fungující zateplení. Neznamená to však, že moderní zateplovací systém s dlouhou životností musí zatěžovat rozpočet na stavbu nebo renovaci domu. Neboť všem, kteří chtějí zateplit svůj dům účinně a přesto cenově výhodně, se nabízí zateplovací systém Baumit Duo. Hodí se jak pro zateplení novostaveb, tak pro starší budovy a umožňuje přizpůsobit se individuálně každé fasádě.

 

Ekonomické řešení  I  Dlouhodobá životnost  I  Široká škála barevných odstínů


Baumit Twinner

Zateplení nové generace Unikátní zateplovací systém Baumit TWINNER v sobě spojuje nejlepší vlastnosti klasických tepelných izolantů – snadnou zpracovatelnost polystyrénu a požární bezpečnost minerální vaty. Navíc součinitel tepelné vodivosti dosahuje velmi příznivých hodnot λ= 0,033 W/m.K až λ= 0,034 W/m.K. Fasádu je možné provádět bez požárních dělících pásů nad okny a v soklové části. Umožňuje tak vytvoření homogenní, jednolité fasády, která má v celé své ploše stejné difúzní i mechanické vlastnosti. Se samočisticí omítkou Baumit NanoporTop vydrží fasáda dvakrát déle krásná.

Kombinace izolantů prověřených praxí  I  Špičkové tepelně izolační vlastnosti  I  Fasáda bez požárních dělících pásů


Baumit Kera

Zateplení s keramickým obkladem Baumit Kera je zajímavá varianta zateplovacího systému, jehož povrchovou úpravu tvoří např. keramické pásky Klinker nebo keramické obklady Agrob Buchtal, Chroma, NATUR KERAMIK, dekorativní kámen či další varianty. Jsou lepené pomocí Baumit Baumacol FlexTop. Tento zateplovací systém je certifikovaný a předpokládá použití fasádního polystyrénu nebo minerálních desek s kolmým vláknem, lepené lepicí stěrkou Baumit StarContact. Tento typ povrchové úpravy je vhodný pro trvanlivé řešení povrchu nebo pro zvýraznění některých částí domu.

Vynikající tepelně izoalační vlastnosti  I  Široká škála materiálů a povrchů  I  Zajímavé ozvláštnění fasády

 

   

Nezávazná poptávka

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

Vyplněním a odeslání tohoto formuláře vyjadřuji společnosti KBS Lovosice s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s použitím kontaktních údajů pro obchodní a marketingové účely. Tyto údaje nebudou bez souhlasu objednatele poskytnuty třetí osobě. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním oznámení na adresu okna@kbslovo.cz nebo telefonicky na čísle 777 226 650. 

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany KBS Lovosice s.r.o., které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi KBS Lovosice s.r.o. a uživatelem. KBS Lovosice s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a KBS Lovosice s.r.o., nebo do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: okna@kbslovo.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

CAPTCHA
Go to top