HomeZatepleníStřešní izolace

Střešní izolace

STŘEŠNÍ IZOLACE - mezi nejhlavnější zateplení domu patří střecha, protože je činitelem nejvíce unikajících tepelných ztrát. Vedle klasických izolací jako jsou minerální vaty, polyestéry se začala nově používat dvousložková polyuratanová PUR pěna, která se dá vyrobit přímo na místě realizace v požadovaném množství. Stříkaná polyuratanová pěna je výbornou izolační i protizvukovou izolací, která dokonale přilne k povrchu a utěsní každou skulinku na střeše či daném objektu.

Vznikne tedy homogenní vrstvabez spár, která eliminuje jakoukoli ztrátu tepla. Snižuje náklady na vytápění až o 70%. Uzavřenou buňkou pěny dosáhneme izolace i hydroizolace v jednom procesu. Tato stříkaná izolace neztrácí vlastnosti po celou dobu životnosti střechy. Je velmi odolná proti plísním a bakteriím a odpuzuje hlodavce. Tato izolace zateplí jak domy tak i různé jiné objekty. Je aplikovatelná také na podlahy, podkroví, stropy, půdní prostory starých i nových domů, balkóny, výrobní haly, atd. V porovnání s klasickou minerální vatou je nabízená technologie podstatně lépe tepelně i zvukově izolační a hlavně hydroizolační.

Objekty se sedlovou, valbovou nebo pultovou střechou
- doporučujeme rekonstrukci pláště s výměnou krytiny, laťování, fólie, ochranné nátěry proti škůdcům a nutné opravy krovů s narušenou statikou

Objekty s mírně šikmou nebo plochou střechou
- Střešní fóliový hydroizolační systém se používá především pro hydroizolaci budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, průmyslových, zemědělských, atd.
- tento fóliový systém je pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s teplněizolační vrstvou i pod krytinou i nad krytinou , pro střechy pochůzné i nepochůzné, se zahradní úpravoum, atd.
- střešní systém podle fólie může být použit jak u novostaveb, tak i rekonstrukcí, modernizací starších objektů
- předností těchto fólií jsou především výborná odolnost proti povětrnostním vlivům, vysoká odolnost proti prorůstání rostlin, minimální požární zatížitelnost objektu, hygienická a ekologická nezávadnost, odolnost proti mechanickému namáhání, atd.

  1. Krovy
2. Bednění
3. Parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou fólií
4. Kovový držak
5. Pomocné krovy
6. Izolace 
7. Pojistná hydroizolace - difuzně otevřená
8. Kontralatě podél krovů
9. Střešní krytina 
       
1. Pojistná hydroizolace - dufizně otevřená
2. Krovy
3. Základní rstva izolace
4. Dřevěný pomocný rošt
5. Druhá vrstva izolace
6. Parozábrana
7. Závěsy a SDK profily
8. Třetí vrstva izolace
9. Sádrokartonový obklad

  

Nezávazná poptávka

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

Vyplněním a odeslání tohoto formuláře vyjadřuji společnosti KBS Lovosice s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s použitím kontaktních údajů pro obchodní a marketingové účely. Tyto údaje nebudou bez souhlasu objednatele poskytnuty třetí osobě. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním oznámení na adresu okna@kbslovo.cz nebo telefonicky na čísle 777 226 650. 

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany KBS Lovosice s.r.o., které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi KBS Lovosice s.r.o. a uživatelem. KBS Lovosice s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a KBS Lovosice s.r.o., nebo do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: okna@kbslovo.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

CAPTCHA
Go to top