HomeZatepleníBalkóny a lodžie

Balkóny a lodžie

IZOLACE BALKONŮ A LODŽIÍ - Balkony a lodžie jsou stavební konstrukce, které jsou každý den vystavovány přírodním vlivům, jako je voda, UV záření, vlhkost, zatížení a povětrnostní podmínky. Aby lodžie nebo balkon měly dlouhou životnost, tak se musí zajistit izolace, která odolá těmto vlivům a přitom se klade důraz na estetické provedení stavební konstrukce, tzn. provedení dlažby na podkladní nosnou vrstvu betonu.

Tato konstrukce však především bývá nad hydroizolační vrstvou, která chrání vlastní hydroizolační vrstvu. Pro řešení tohoto probl=mu je řešením noponmová fólie, která vytváří mezo vodotěsnou izolací a nosnou vrstvou dlažby klenuté dutiny. Tato fólie chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením od případného úžitného zatížení a spolehlivě ododňuje izolaci balkonu nebo terasy. Vzduchová mezera navíc urychluje vysoušení jak izolace balkonu, tak nosné vrstvy dlažhby zvyšuje tak izolační bezpečnost celé konstrukce.

     1. Dokonale vyrovnaný soudržný podklad nosné konstrukce terasy nebo balkonu bez prohlubní, zbytků stavební sutě nebo kameniva. Podkladní konstrukce musí být upravena tak, aby se na povrchu nevytvářela místa s nahromaděnou vodou. 
2. Podkladní zažehlená geotextilie odolná namotání na kotevní šrouby, podkladní geotextilie může být součástí hydroizolační fólie
3. Izolace balkonu - svařena hydroizolační fólie s dokonalým provedením všech detailů
4. Noponová fólie rozbalená na ploše, proti posunutí zajištěna v kopulkách oboustrannou páskou a montážním spojem 
5. Detaily izolace balkonu jsou ošetřeny ukotvenou pioplastovanou lištou na kterou se tato fólie navařuje
6. Povrchová úprava terasy s nosnou vrstvou betonové mazaniny nebo štěrku

Naše firma Vám zajistí izolaci Vašeho balkonu či lodžie na profesinální úrovni, která splňuje všechny dané kritéria. Zajišťujeme veškerý servis, týkající se izolace od dodávky až po spokojenost zákazníka.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo emailem. Rádi zodpovíme všechny VAše dotazy, nezávazně naceníme poptávku a rádi Vás uvidíme na naší prodejně.

  

Nezávazná poptávka

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

Vyplněním a odeslání tohoto formuláře vyjadřuji společnosti KBS Lovosice s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s použitím kontaktních údajů pro obchodní a marketingové účely. Tyto údaje nebudou bez souhlasu objednatele poskytnuty třetí osobě. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním oznámení na adresu okna@kbslovo.cz nebo telefonicky na čísle 777 226 650. 

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany KBS Lovosice s.r.o., které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi KBS Lovosice s.r.o. a uživatelem. KBS Lovosice s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a KBS Lovosice s.r.o., nebo do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: okna@kbslovo.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

CAPTCHA
Go to top